2023 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Milet Akademi
Milet Akademi
 • 26 Ocak 2023
 • 5 dk. okuma süresi

2022-2023 Eğitim yılı PMYO giriş sınavı başlıklı yazımızda 2022-2023 PMYO girişi için sınavın hangi tarihte yapılacağına dair bilgilendirme yer almaktadır. Bunun yanında PMYO sınavı başvuru şartları, PMYO sınavı için kaç yaşında olmak gerekir, PMYO için kaç puan gerekir, PMYO' da kaç sene okunur, 2023' de polis nasıl olunur sorularına cevap bulacağınız ve polislik aday başvuru yönergesi ile PMYO kılavuzu pdf olarak aşağıda verilmiştir.

2023 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI 

2022-2023 Eğitim yılı PMYO giriş sınavı merakla bekleyenler için bu sene belirlenen PMYO alımı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim yılı (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere 2,500 polis adayı alınması karar kılınmıştır. PMYO giriş sınavı için bekleyen adaylar 8 Ocak 2023- 03 Şubat 2023 tarihleri arasında adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir. PMYO giriş sınavı duyurusu yapıldıktan sonra sınava girip başvuru şartlarını yerine getiren polis adayları Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim görerek 2 yıl sonunda polis memuru olarak mezun olurlar.

PMYO Başvuru Şartları Nelerdir?

2023 yılı PMYO giriş sınavı duyurusu için sınava girdiniz şimdi başvuru aşamasında, PMYO' nun sizden beklediği bazı şartlar bulunmaktadır. PMYO başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
 • Sınavın yapılacağı yıl ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye geçiş sınavı olan TYT bölümünden Polis Akademisi tarafından açıklanacak taban puanı almış olma şartı vardır. Bu puan 250 -280 arasında değişmektedir.
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,”
 • Bayanlar için 162 cm. Erkekler için 167 cm. Den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyici fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
  Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

PMYO İçin İstenilen Belgeler 

PMYO giriş sınavı için istenen puan ve başvuru şartlarını yerine getirdikten sonra sizden istenen bazı belgeler şunlardır.

 • Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır),
 • Sınav Başvuru dilekçesi – Alım açıklandığında akademinin sitesinde yayınlanacak.
 • Aday Sağlık Bilgilendirme Formu Alım açıklandığında akademinin sitesinde yayınlanacak.
 • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Ücretin banka şubesinden yatırılması gerekmektedir.
 • İnternet bankacılığı, EFT vb. Aracılığıyla yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.
 • Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. Sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru
 • Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar lise diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)
 • Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf
 • Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi
 • Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” aslı ve fotokopisi istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

PMYO Sınavı İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

PMYO giriş sınavı duyurusu açıklandıktan sonra incelemenizi yaptınız fakat yaşınız sınırda o halde Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına başvurmak için belirli bir yaş şartı bulunmaktadır. Sınavın yapıldığı yılın Ekim ayının ilk günü itibariyle, askerliğini yapmayan erkek adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.

pmyo

PMYO İçin Kaç Puan Gerekir?

PMYO giriş sınavı duyurusu yapıldıktan sonra PMYO' ya girebilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılmaları ve PMYO Taban puanları 2023' de en az 250 ham puan almaları gerekmektedir. PMYO hakkında daha fazla bilgiye https://miletakademi.net/blog/pmyo-taban-puanlari-2023-pmyo-taban-puanlari   sayfasından ulaşabilirsin. 

PMYO' da Kaç Sene Okunur?

Polis Meslek Yüksek Okulları' nın eğitim ve öğretim süresi 2 yıldır. PMYO giriş sınavı duyurusu yapıldıktan, tüm aşamaları başarıyla geçtikten sonra Polis Meslek Yüksek Okulları'ndan birine girerseniz 2 yıl eğitim göreceksiniz.

2023' de Polis Nasıl Olunur?

PMYO giriş sınavı başlığını tamamıyla okuduğunuzu biliyorum fakat bu başlıkta genel olarak polis nasıl olunur hakkında özet bir bilgi geçiyorum. Polislik eğitimi, lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için farklı kategorilerde verilmektedir. Bu eğitimler, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) gibi kurumlar aracılığıyla 6 ay ila 2 yıl arasında farklı sürelerde verilmektedir. Polislik unvanını elde etmek için, PMYO giriş sınavı duyurusunu takip etmeli, eğitim durumuna ve eğitim kurumunun kriterlerine göre giriş yapılması gerekir.

2023 yılı için, Emniyet Teşkilatı sağlık şartları yönetmeliği kapsamında bazı değişiklikler yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan bu değişiklikler ile sağlık kurulu raporunda yapılan değişiklikler nedeniyle, polis okullarından mezun olan ve ilk defa polislik mesleğini icra edecek kişiler, A-B-C- dilim şartlarını taşıyan kişiler buna göre sınıflara ayrılarak hizmet edecekleri yerlere atanacaklar.

Polis olma şartları arasında, PMYO giriş sınavı duyurusunu takip etmek, T.C. Vatandaşı olmak, lise, lisans veya ön lisans mezunu olmak, yurtdışı okullardan mezun olanlar için denklik belgesi, gerekli KPSS taban puanını geçmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak, erkek adaylar için 167 cm, kadın adaylar için ise 162 cm'den uzun olmak, sağlık yönetmeliği şartlarını taşıması, silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması ve herhangi bir yüz kızartıcı ceza almamış olması gerekir.

Sıkça Sorulan Sorular

2022-2023 Eğitim yılı PMYO giriş sınavı merakla bekleyenler için bu sene belirlenen PMYO alımı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim yılı (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere 2,500 polis adayı alınması karar kılınmıştır. PMYO giriş sınavı için bekleyen adaylar 25 Temmuz- 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

PMYO giriş sınavı için bekleyen adaylar 8 Ocak 2023- 03 Şubat 2023 tarihleri arasında adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Polislik eğitimi, lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için farklı kategorilerde verilmektedir. Bu eğitimler, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) gibi kurumlar aracılığıyla 6 ay ila 2 yıl arasında farklı sürelerde verilmektedir. Polislik unvanını elde etmek için, PMYO giriş sınavı duyurusunu takip etmeli, eğitim durumuna ve eğitim kurumunun kriterlerine göre giriş yapılması gerekir.

Başvuru için 18 yaşını doldurmalı ve 1 Ocak itibariyle 26 yaşından gün almamış olunması gereklidir.

Staj eğitimi, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) öğrencileri için en az otuz (30) gün süreyle yapılır. Bu eğitim, Başkanlığa ait birimlerin yıllık çalışma takvimlerinde belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilir ve hafta sonları dahil edilir. Bu eğitim, öğrencilerin polis mesleği ile ilgili pratik deneyim kazanmasına ve uygulamalı bilgi edinmesine olanak tanır.

Polis Meslek Yüksek Okullarında boy kilo şartı, boy kilo endeksine göre belirlenir ve 18 ile 27 değerleri arasında olmanız beklenilmektedir.