AYT Biyoloji Konulari 2024
Milet Akademi
Milet Akademi
  • 02 Eylül 2023
  • 2 dk. okuma süresi

AYT Biyoloji Konuları 2024 blog yazısını gelin hep beraber inceleyelim. Geçtiğimiz yazılarda AYT Fizik konuları ve AYT Kimya konularından bahsetmiştik. Şimdi ise AYT Fen'in son dersi olan AYT Biyoloji konuları var. AYT Biyoloji Konuları 2024'ü anlamak öğrenciler için daha kolay olabiliyor. Çünkü içerdiği konular, anlatmaya çalıştığı olayların hepsini yaşıyoruz veya günlük hayatta görüyoruz. Ayrıca eğitim sistemi öğrencileri ezber yapmaya ittiği için öğrenciler biraz daha rahat çalışabiliyorlar. Rahat çalıştıkları için de 11.sınıf AYT Biyoloji konuları ve 12.sınıf AYT Biyoloji konularını genel olarak seviyorlar. Bazı öğrencilerin ise "Biyoloji nasıl sayısal ders? Sayısal hiçbir şey yok!" dediğini duyuyoruz. Biyolojinin sayısal ders olmasının sebebi bilimsel verileri inceleyerek, bununla birlikte sizin yorumlama gücünüzü ölçmesi olabilir. Ya da ele aldığı konular diğer sayısal derslerle iş birliği içinde olduğundan dolayı da sayısal derslerle bir tutuluyor denilebilir.

Biyoloji sayısal mı? Değil mi? Tartışması bir yana dursun gelin hep birlikte konularını incelemeye başlayalım.

AYT Biyoloji Konuları 2024

SİNİR SİSTEMİ
ENDOKRİN SİSTEM VE HORMONLAR
DUYU ORGANLARI
DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
SİNDİRİM SİSTEMİ
DOLAŞIM VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
SOLUNUM SİSTEMİ 
ÜRİNER SİSTEM (BOŞALTIM SİSTEMİ)
ÜREME SİSTEMİ VE EMBRİYONİK GELİŞİM
KOMÜNİTE EKOLOJİSİ
POPÜLASYON EKOLOJİSİ

GENDEN PROTEİNE

  • Nükleik Asitler
  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi

CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

  • Canlılık ve Enerji
  • Fotosentez
  • Kemosentez
  • Hücresel Solunum
BİTKİ BİYOLOJİSİ
CANLILAR VE ÇEVRE

2024 AYT Biyoloji konularından, AYT Kimya'da olduğu gibi 13 soru çıkıyor. Bu 13 sorunun, geçtiğimiz yıllarda çıktığı konulara göz atalım şimdi de.

AYT Biyoloji Soru Dağılımları

YILLAR / KONULAR 2022 2021 2020 2019 2018
Sinir Sistemi - - - - 1
Endokrin Sistem - 1 1 1 -
Duyu Organları 1 - 1 - -
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 - - 1
Sindirim Sistemi - - 1 1 -
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi 1 1 1 1 1
Solunum Sistemi 1 1 1 1 -
Üriner Sistem - - 1 1 1
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 1 - - - -
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 2 2 2 - 2
Nükleik Asitler - - 1 1 -
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 2 2 2 1 3
Canlılık ve Enerji 1 - - - -
Fotosentez ve Kemosentez 1 1 1 1 1
Hücresel Solunum - 1 1 1 -
Bitki Biyolojisi 2 2 - 3 2
Canlılar ve Çevre - 1 - 1 1
SORU SAYISI 13 13 13 13 13

Yukarıda söylediğimiz gibi YKS AYT Biyoloji konuları, gözle görülebilen veya yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gereken sistemleri anlattığı için konuları anlamanız kolay olacaktır. 2024 AYT Biyoloji Konularını çalışırken her derste olduğu gibi kendi kültür seviyenizi yükselttiğini düşünebilirsiniz. Örneğin sistemlerin her birini sürekli yaşıyoruz hayatımızda. Vücudumuzun çalışma prensibi olduğu için çalışırken sadece sınavda işime yarayacak diye düşünmeyip kendinizi tanıdığınızı da düşünürseniz bilgiler kalıcı olacaktır. Bu sayede hem sınavda işinize yarayacak hem de kendinizi daha yakından tanıyacaksınız. 

AYT Biyoloji Konuları 2024

Sıkça Sorulan Sorular

Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında Sayısal puan türlerinde Matematik dersinde 1 doğru; 3 puan, Fizik dersinde 1 doğru 2,8 puan, Kimya dersinde 1 doğru 3,07 puan ve Biyoloji dersinde 1 doğru 3,07 puan değerine sahiptir.

AYT Biyoloji konuları 2024 arasında Sistemler içerisinde sinir sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi, destek ve hareket sistemleri, boşaltım sistemi, duyu organları, endokrin sistem gibi pek çok alt dala ayrılmaktadır.

AYT Biyoloji konuları 2024 kısmını çalışırken mutlaka sebep-sonuç ilişkisi kurabilmelisiniz. YKS AYT Biyoloji dersi öğrenilmesi zor, unutulması kolay bir ders olduğu için sık sık tekrar edilmelidir. 

AYT Biyoloji ezber dersi değildir. Bir kere bu önyargıyı kırmak gerekiyor. AYT Biyoloji konuları bir kez dinlenip bırakıldığı için ezber olarak algılanıyor. 

Matematik Testi toplam 40 sorudan oluşurken, Fen Bilimleri Testi ise (Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru) toplam 40 soru içermektedir. Bu testlerde başarılı olmak, üniversite hayatına giden yolculukta önemli bir adımdır.

Biyologlar, insan vücudunu ve sağlık sorunlarını inceleyerek tedavi yöntemleri geliştirirler. Bu çalışmaları yaparken hücrelerde meydana gelen değişiklikleri ve hastalıkları araştırırlar. Böylece insanların sağlıklı bir şekilde yaşamasına yardımcı olurlar.