AYT Coğrafya
Milet Akademi
Milet Akademi
 • 24 Ağustos 2023
 • 2 dk. okuma süresi

AYT konularını incelemeye AYT Coğrafya konuları ile ile devam ediyoruz. AYT Coğrafya konuları, AYT'de Coğrafya-1 ve Coğrafya-2 olmak üzere iki farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Coğrafya-1 testini Eşit Ağırlık öğrencileri çözüyor. Coğrafya-2 testini de Sözel alanında sınava girecek öğrenciler çözüyor. Bu iki testin konuları birbiriyle aynı fakat sorulan sorular haliyle farklı. AYT Coğrafya konuları eski sınav sisteminde iki testin birbirinden farklı konuları bulunuyordu fakat YKS'de bu durum ortadan kalktı. Bakarsınız birkaç yıl sonra Genel Coğrafya testi olarak birleştirdiler.

Coğrafya-1, Edebiyat ve Sosyal Blimler-1 testinin içinde bulunuyor ve 6 soruyla karşımıza çıkıyor. Coğrafya-2 ise Sosyal Bilimler-2 testinin içinde 11 sorudan oluşuyor.

Şimdi hep birlikte AYT Coğrafya konuları ile başlayalım.

AYT Coğrafya (1-2) Konuları 2024

EKOSİSTEM

 • Biyoçeşitlilik
 • Biyomlar
 • Ekosistemin Unsurları
 • Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
 • Ekstrem Doğa Olayları
 • Küresel İklim Değişimi 
NÜFUS POLİTİKALARI
TÜRKİYE'DE NÜFUS VE YERLEŞME
EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR
GÖÇ VE ŞEHİRLEŞME

TÜRKİYE EKONOMİSİ

 • Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
 • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
 • Türkiye’de Tarım
 • Türkiye’de Hayvancılık
 • Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım
 • Türkiye’de Ticaret ve Turizm
GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ
TÜRKİYE'NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ VE KALKINMA PROJELERİ
HİZMET SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ YERİ
KÜRESEL TİCARET

BÖLGELER VE ÜLKELER

 • İlk Uygarlıklar
 • Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
 • Sanayileşme Süreci: Almanya
 • Tarım ve Ekonomi İlişkisi Fransa – Somali
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Jeopolitik Konum
 • Çatışma Bölgeleri
 • Küresel ve Bölgesel Örgütler

ÇEVRE VE TOPLUM

 • Çevre Sorunları ve Türleri
 • Madenler ve Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkisi
 • Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
 • Ekolojik Ayak İzi
 • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
 • Çevre Politikaları
 • Çevresel Örgütler
 • Çevre Anlaşmaları
 • Doğal Afetler

Yukarıda tabloda göründüğü üzere çok fazla konu olmamasına rağmen her konunun içinde farklı alt başlıklar bulunuyor. Bu konu ve alt başlıkların bazılarından diğerlerine göre fazla soru çıkabiliyor. Bu tamamen sınavı hazırlayanların inisiyatifi. Son yıllarda AYT Coğrafya konuları ve alt başlıklardan kaç soru çıkmış bunu inceleyelim.

AYT Coğrafya (1-2) Soru Dağılımları

YILLAR / KONULAR 2020 2021 2020 2019 2018
İklim ve Yer Şekilleri - - 2 1 1
Coğrafi Konum - - - - 2
Dünya'nın Şekli ve Hareketleri - - - - -
Harita Bilgisi - - - - 1
İç ve Dış Kuvvetler - - - - 1
Ekosistem 4 3 3 3 -
Nüfus Politikaları - - 2 1 1
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme 1 - - 1 4
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 2 1 1 1 1
Göç ve Şehirleşme 1 - 1 1 -
Türkiye Ekonomisi 2 3 1 2 4
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri 1 1 1 - 1
Küresel Ticaret 1 1 - - -
İlk Uygarlıklar - 1 - 2 -
Küresel ve Bölgesel Örgütler - 1 1 2 -
Ülkeler Arası Etkileşimler - 1 - 1 -
Bölgeler ve Ülkeler 4 2 2 1 1
Çevre ve Toplum 1 3 3 1 -
SORU SAYISI 17 17 17 17 17

Bazı insanlara Coğrafya deyince sadece harita bilgisi olarak düşünüyorlar. Fakat Coğrafya kendi içinde alanlara ayrılan, toplumun geçmişini ve geleceğini inceleyen,dünyamızın yer şekillerini ve iç yapısını araştıran bir bilim dalıdır. Konulara çalışırken bunları bir yükümlülük olarak görmemeli, kendinizi geliştirdiğinizi düşünerek çalışmalısınız. Böylece sınavda hem başarılı olursunuz hem de dünyaya ve insanlara olan bakış açınız değişir. Bu yüzden AYT Coğrafya konuları es geçilmemesi gereken bir ders. 

TYT Coğrafya'da eksiklerinizi tamamlamak için linke tıklayıp TYT Coğrafya PDF'e ulaşabilirsiniz.

pdf

AYT'YE NE ZAMAN BAŞLANMALI? | TYT VE AYT BERABER ÇALIŞILIR MI?

AYT Coğrafya Konuları 2024 ve AYT Coğrafya Soru Dağılımı

Sıkça Sorulan Sorular

 • Ekosistem
 • İlk Medeniyet ve Şehirler
 • Nüfus Politikaları
 • Göç ve Şehirleşme
 • Türkiye’nin Jeopolitik Konumu
 • Türkiye Ekonomisi
 • Türkiye’de Doğal Afetler
 • Türkiye ve Dünyada Bölgeler
 • İklim ve Yer şekilleri
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Küresel ve Bölgesel Örgütler
 • Üretim Alanları ve Ulaşım Ağları
 • Ülkeler

Adaylara, tüm alanları kapsayan tek kitapçık dağıtılır. Bu kitapçıkta; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde (Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih/1 10 soru Coğrafya/1 6 soru) toplam 40 soru vardır.

TYT Coğrafya ile AYT Coğrafya'nın konuları benzerlik gösterse de aynı değildir.