AYT Fizik Konuları
Milet Akademi
Milet Akademi
  • 24 Ağustos 2023
  • 2 dk. okuma süresi

YKS sınavının 2.oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için konuları sizler için derledik. AYT dersinde soru gelen konular çoğunlukla 11. ve 12. sınıfta görülen konulardan oluşmaktadır. Sınava çalışmaya başlamadan önce hangi konulardan sorumlu olduğumuzu öğrenmekte fayda var. Bu blogumuzda AYT Fizik Konuları sizlerle paylaşıyoruz. AYT Fizik dersi 40 sorudan oluşan AYT Fen Bilimleri testi içerisinde bulunmaktadır. ÖSYM bu testin içerisinde her sene 14 soru fizik, 13 soru kimya ve 13 biyoloji sorusu sormaktadır.

AYT Fizik konuları genel olarak bizden analitik düşünmeyi, kavramlara farklı pencereden bakmamızı, iyi gözlem yapmamızı vb. şeyleri istemektedir. Öğrenciler genel olarak AYT Fizik konuları çalışırken öğrenme (ezberleme), sınavdan geçme odaklı çalıştığı için biraz ön yargıyla yaklaşabiliyorlar. Bu tamamen düzeltilmesi gereken bir durum. Siz alanınızı isteyerek seçtiyseniz geçen yıllarda bu derse eğiliminiz olacaktır. En azından sayısal yönünüz kuvvetli olduğu için derse biraz kendinizi verirseniz üstesinden gelirsiniz.

AYT Fizik Konuları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

AYT Fizik Konuları

VEKTÖRLER
KUVVET, TORK VE DENGE
KÜTLE MERKEZİ 
BASİT MAKİNELER
HAREKET
NEWTON'UN HAREKET YASALARI 
İŞ, GÜÇ VE  ENERJİ
ATIŞLAR
İTME VE MOMENTUM 
ELEKTRİK ALAN VE POTANSİYEL
PARALEL LEVHALAR VE SIĞA
MANYETİK ALAN VE MANYETİK KUVVET
İNDÜKSİYON, ALTERNATİF AKIM VE TRANSFORMATÖRLER
ÇEMBERSEL HAREKET
DÖNME, YUVARLANMA VE AÇISAL MOMENTUM
KÜTLE ÇEKİM VE KEPLER YASASI
BASİT HARMONİK HAREKET
DALGA MEKANİĞİ VE ELEKTROMANYETİK DALGALAR
ATOM MODELLERİ
BÜYÜK PATLAMA VE PARÇACIK FİZİĞİ 
RADYOAKTİVİTE 
ÖZEL GÖRELİLİK
KARA CİSİM IŞIMASI
FOTOELEKTRİK OLAYI VE COMPTON OLAYI
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI

Güncel AYT Fizik konuları yukarıdaki gibidir. Programlarınızı bu tabloya göre yapabilirsiniz. AYT Fizik dersi Son 5 yıla ait AYT Fizik soru dağılımı şu şekildedir;

AYT Fizik Soru Dağılımları

YILLAR /

KONULAR

2022 2021 2020 2019 2018
Vektörler 1 - - - -
Bağıl Hareket - - 1 1 -
Newton’un Hareket Yasaları 1 - 1 - 1
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket - - - - -
Atışlar - 1 1 1 1
İş, Güç ve Enerji II - 1 1 - -
İtme ve Momentum 1 - 1 1 1
Kuvvet, Tork ve Denge - 1 1 1 1
Kütle Merkezi - - - - -
Basit Makineler 1 - - - -
Elektrik Alan ve Potansiyel - 2 1 1 1
Paralel Levhalar ve Sığa - - - - -
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet 1 1 - - -
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler 1 1 2 2 2
Çembersel Hareket 1 1 2 1 1
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum 1 - 1 1 -
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları - 1 - - 1
Basit Harmonik Hareket 1 1 1 1 1
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar 1 1 1 1 1
Atom Modelleri - - - - -
Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği 1 - - - -
Radyoaktivite - 1 - 1 1
Özel Görelilik 1 - - - -
Kara Cisim Işıması - - - - -
Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı 1 1 - 1 1
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 1 - 1 1
SORU SAYISI 14 14 14 14 14

AYT Fizik konuları ve AYT Fizik soru dağılımları yukarıdaki tablolar ile paylaştık. 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında AYT Fizik dersinden kaç soru geldiğini tablodan inceleyebilirsiniz. YKS sınavının 2.oturumu olan Alan Yeterlilik Testi için AYT Fizik çok önemli bir derstir. Önemli ilgiyi gösterdiğimiz taktirde çok güzel geri dönüşler alabiliriz.

Ayrıca AYT çalışırken TYT Fizik'te düşüş yaşamak istemiyorsanız TYT Fizik PDF linkine tıklayabilirsiniz.

pdf

TYT-AYT Fizik Nasıl Fullenir? | Hangi Fizik Kaynaklarını Çözmeliyim?

AYT Fizik Konuları 2024 ve AYT Fizik Soru Dağılımı

Sıkça Sorulan Sorular

Bu tamamen sizin elinizde olan bir durumdur. Düzenli bir çalışma ile ortalama 4-5 ay sürmektedir.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında Sayısal puan türlerinde Matematik dersinde 1 doğru; 3 puanFizik dersinde 1 doğru 2,8 puan, Kimya dersinde 1 doğru 3,07 puan ve Biyoloji dersinde 1 doğru 3,07 puan değerine sahiptir.

Matematik ile iç içe olan fizik dersi için matematik önemli bir araçtır. Bu fizik yapmak için tabii ki şart değildir, fakat matematiğe ne kadar yabancıysanız, fizik size o kadar büyüleyici gözükebilir.

Fizik nasıl çalışılır sorusunun cevabı ezberci değil yorumcu yaklaşmaktır. Formülleri ezberlemek yerine mantığını anlamaya çalışmalısınız. Kısa notlar alabilir, kaliteli kaynaklardan sorular ile konuyu pekiştirebilirsiniz.

AYT Fizik düzenli ve gerçekçi çalışan biri için hiç de zor bir ders değil. Bu tüm dersler için geçerlidir. Sıkı çalışan biri kolayca üstesinden gelebilir.