AYT Tarih Konuları 2024
Milet Akademi
Milet Akademi
 • 23 Ağustos 2023
 • 3 dk. okuma süresi

AYT Konularını incelediğimiz seride sırada bir diğer hem sözel hem de eşit ağırlık öğrencilerini ilgilendiren bir ders olan AYT Tarih Konuları 2024 var. Tarih, Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 testinde 10, Sosyal Bilimler-2 testinde 11 soruyla karşımıza çıkıyor. Eşit Ağırlık öğrencileri, Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 testini çözdüğü için 10 sorudan sorumludur. Sözel öğrencileri ise bu iki testten sorumlu olduğu için 21 soruyu da çözmesi gerekiyor. Coğrafya'daki testleri 1 ve 2 diye sınıflandırmıştık.  Bu sınıflandırma Tarih dersi için geçerli değil. Fakat iki testin konuları aynı.

Şimdi sırada AYT Tarih konuları olduğu tablo var.

AYT Tarih Konuları 2024

TARİH VE ZAMAN
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
ORTA  ÇAĞ'DA DÜNYA
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULU VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYE'Sİ
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI
ULUSLARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ ( 1774 - 1914)
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET - TOPLUM İLİŞKİLERİ
SERMAYE VE EMEK
XIX. VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
MİLLİ MÜCADELE
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
XXI. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

Birçok konunun olduğu dikkatinizi çekmiş olabilir. Bazı konulardan her yıl en az bir soru çıksa da bazı konulardan hiç soru çıkmıyor. O zaman konuların yıllara göre dağılımını inceleyebiliriz.

AYT Tarih Soru Dağılımı

YILLAR / 

KONULAR

2022 2021 2020 2019 2018
Tarih ve Zaman 1 1 1 1 1
İnsanlığın İlk Dönemleri 1 1 1 1 1
Orta Çağ’da Dünya - - - - -
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 2 1 2 2 3
İslam Medeniyetinin Doğuşu 1 1 2 1 1
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 - - 1 -
Beylikten Devlete Osmanlı 3 - 1 1 2
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 - 1 - -
Dünya Gücü Osmanlı  - 1 - 1 2
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı 1 1 - - -
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 1 1 1 - -
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - 1 2 2 1
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - 1 - - 1
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri - 1 - - -
Sermaye ve Emek - - 1 1 -
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya - 1 2 4 3
İnkılap Tarihi Tüm Konular - - - - -
Milli Mücadele 5 4 4 3 1
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 3 2 2 2
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya - - - - 1
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya 2 - - - 1
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya - - - - 1
Soğuk Savaş Dönemi - - - - -
Yumuşama Dönemi - - - - -
Küreselleşen Dünya - - - - -
SORU SAYISI 21 21 21 21 21

AYT Tarih konuları 2024 ve AYT Tarih soru dağılımları yukarıdaki tablolardaki gibidir. AYT Tarih dersine çalışırken kesinlikle ön yargılı olmamalısınız. Aksine geçmişimizi, nereden buraya geldiğimizi, atalarımızı öğrendiğinizi düşünebilirsiniz. Ayrıca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözü vardır: "Tarihini bilmeyen bir millet, yok olmaya mahkumdur." Bu sözden yola çıkarak Tarihin önemini anlamalıyız. Yaklaşık bin yıl önce Kavimler Göçüyle gelinen memleketin 100 yıl önce ne denli zorluklarla tekrar Türk yuvasına nasıl dönüştüğünü her Türk genci öğrenmelidir. Bu yüzden Tarih dersini bir yükümlülük olarak görmemelisiniz. Geçmişte yapılanlardan ders çıkararak gelecekte ülkemizi daha iyi yerlere nasıl taşıyabiliriz diye düşünmeliyiz. 

Diğer derslerin konularını ve yıllara göre soru dağılımlarını incelediğimiz yazıları sitemizde bulabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar. 

TYT Tarih için, Milet Akademi tarafından hazırlanan ve ücretsiz olarak öğrencilerin kullanımına sunulan TYT Özet PDF linkine buradan ulaşabilirsiniz.

konu özetleri

YÜKSEK VERİMLİ ÇALIŞIP AYT TARİH'İ HALLETMEK İSTEYENLERE

AYT Tarih Konuları 2024 ve AYT Tarih Soru Dağılımı

Sıkça Sorulan Sorular

AYT Tarih Konuları 2024 yılında 27 konudan oluşmaktadır. 

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

Tarih, Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 testinde 10, Sosyal Bilimler-2 testinde 11 soruyla karşımıza çıkıyor

Tarih-1 ve Tarih-2 testlerinde sorumlu olduğunuz konular aynıdır.