Kadın jandarma olma şartları
Milet Akademi
Milet Akademi
 • 22 Ocak 2023
 • 6 dk. okuma süresi

Kadın jandarma nasıl olunur diye hepimiz merak etmişizdir. Bu kadar zor bir mesleği kadınlar yapabilir mi diye fakat Jandarma Genel Komutanlığı kadın jandarma alımını yıllardır sürdürmektedir. Kadın jandarma nasıl olunur diye merak etmeyi sonlandırmak için detaylı bir yazı hazırladık. Yazımızda, kadın jandarma nasıl olunur, kadın jandarma subay nasıl olunur, kadın jandarma astsubay nasıl olunur, kadın jandarma olma koşulları ve kadın jandarma nasıl olunur hakkında sık sorulan sorulara yer verdik.

Kadın Jandarma Nasıl Olunur?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde jandarma, oldukça önemli bir yere sahiptir. Kadın jandarma nasıl olunur sorusuna gelmeden önce tarihimizi size hatırlatmak isterim. İslamiyet öncesi Türk kadın savaşçılar ve Kurtuluş Savaşı'ndaki Onbaşı Halide, Kara Fatma gibi isimlerden anlayacağımız üzere askerlik sadece erkek mesleği değildir. O yüzden kadın jandarma nasıl olunur diye sorulduğunda kadınların yapacağı bir meslek değil diye bir cevap vermemiz yanlış olur. 

Çoğu Türk kadınının hayalleri arasında Kadın jandarma astsubay ve kadın jandarma subay olmak vardır veya jandarma olma hayali kulaklarına hep hoş ve karizmatik gelmektedir. Kadın jandarma subay ve kadın jandarma astsubay olabilmek için lise mezunu olmak şart koşulmuştur.

Kadın Jandarma Subay Nasıl Olunur?

Kadın jandarma subay olmak için öncelikle Lisans mezunu olmanız ve KPSS P3 puan türünden yaklaşık olarak 65-70 puan arasında puan almanız gerekmektedir. Lisans mezunları için yaş sınırı 27, lisansüstü mezunlar için ise 32 yaşında olmanız gerekir. Bu koşulları sağladıktan sonra aşağıdaki şartları da karşılamanız beklenir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından mezun olmuş veya kayıt tarihine (26.08.2019) kadar mezun olabilecek durumda olmak,
 3.  Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
 4. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,
 5. 2018 yılında yapılan KPSS sınavında; Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan, 2017 ya da 2018 yıllarında yapılan ALES‟ten Eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80‟ini almış olmak,
 6. 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
  -27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),
  -Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.),
  -Muvazzaf Tabip ve Diş Tabibi Subay adayları için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.)
 7. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 8. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” raporu almak (pilot branşı için bu rapora ilave olarak „„Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir‟‟ sağlık raporu istenecektir.),
 9. Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyici fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 10. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 11. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 12. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 13. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 14. Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’ de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM’ e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 15. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 16. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 17. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 18. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Kadın adaylar Jandarma Subay olarak Subay Eğitim Merkezi'nde 2 yıllık eğitim alarak Jandarma Teğmen rütbesi ile göreve başlarlar.

 

 

 

 

 

 

Kadın jandarma nasıl olunur

Kadın Jandarma Astsubay Nasıl Olunur?

Kadın jandarma nasıl olunur ve kadın jandarma subay nasıl olunur sorularını cevapladıktan sonra sıra geldi kadın jandarma astsubay nasıl olunur sorusunu cevaplamaya. Kadın jandarma astsubay olmak için en az lise mezunu olmak ve 21 yaşını doldurmamış olmak gereklidir. Kadın jandarma astsubay olabilmek için aşağıdaki koşulları da sağlamanız gereklidir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. 21 yaşından gün almış olmak. 27 yaşını bitirmemiş olmak.
 3. 1,58 cm ve üzerinde boya sahip olmak
 4. Evli, çocuklu ya da hamile olmamak.
 5. Nikahsız birliktelik yaşıyor olmamak.
 6. Silah taşımaya engel durumunun olmaması
 7. Genel Ahlaka karşı Suçlar işlemiş olmamak.
 8. Hakkında adli bir soruşturma yapılmış ya da indirime girmiş suçlar işlemiş olmamak.
 9. Herhangi bir durumdan hüküm giymemiş olmak.
 10. Zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, cinsel suiistimal gibi suçlardan dolayı hakkında soruşturma açılmamış olmak.
 11. Bu suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile devletin ve milletin bütünlüğüne zarar verecek soruşturmalara girmemiş olmak.
 12. Sebep her ne olursa olsun daha önceden girmiş olduğu askeri okullar, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Eğitim kurumlarından çıkmış ya da atılmış olmamak.
 13. Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak.
 14. PKK terör örgütleriyle bağlantısı olmamak. Bu örgütlerin toplantıları, yürüyüşleri ve mitinglerine katılmış olmamak.
 15. Terör örgütlerinin yasal ya da yaşa dışı uzantıları ile ilgisi bulunmamak. Bu örgütlerle herhangi bir irtibatı ve ilişkisi bulunmamak. Mahkeme kararı ile terör örgütleri ile ilişkisinin kanıtlanmış olmaması.
 16. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak. Partinin kadın kollarında yer almamak.
 17. Jandarma ve Sahil Güvenlik Başkanlığı Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliği’nde belirtilen diğer hususlara hakim olmak.
 18. YKS sınavının yapılmasından sonra geçici kayıt tarihine kadar liseden mezun olabilmek.
 19. Kalp, tansiyon, böbrek ya da karaciğer hastası olmamak.
 20. Kekemelik, düz tabanlık, renk körlüğü, miyop gibi sağlık sorunları olmamak.
 21. Kadın jandarma olmak isteyen adaylar, aşamalardan herhangi birinde elenirse diğer yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırmak için önlerinde engel bulunmamaktadır.

Kadın Jandarma nasıl olunur diye sorulduğunda sağlık muayenesinden geçildiğine vücutta bulunan izler, ağız, diş ve göz sağlığı gibi unsurlar incelendiğine, röntgen ve ultrason görüntüleri alındığına dair bilgi verebilirsiniz. Sağlık kontrolünde herhangi bir sıkıntılı durum olmayan kişiler fiziki kabiliyet yeterlilik testine tabi tutulur, koşu, mekik ve şınav testleri yapılır ve 40 baraj puanını geçenler başarılı olurlar" şeklinde ifade edilebilir.

Sağlık kontrolünü geçen kadın jandarma adayları sözlü mülakat sürecine alınır, genel kültür, ifade yeteneği, meslek nedeni, konuşma şekli ve diksiyon değerlendirilir. Başarılı olanlar astsubay meslek yüksek okullarında 2 yıllık eğitim alır ve bayan jandarma nasıl olunur diye zamanında google' a soru soran adaylar kadın jandarma astsubay olarak ilk görevlerine atanırlar, ilk rütbeleri de astsubay çavuş" şeklinde ifade edilebilir.
 

 

Sıkça Sorulan Sorular

Başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla, sadece internet adresi olan https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris üzerinden yapılabilir. Başvurular posta yoluyla veya şahsen yapılmış olsa dahi dikkate alınmaz.

Ankara ilinin Beytepe bölgesinde yer almakta, İncek Bulvarı 5'inci kilometresinde konuşlandırılmıştır.
 

Türkiye'de askerlik sadece erkeklere zorunlu olmasına rağmen kadınlar da orduya girebilmektedir.

Astsubay Meslek Yüksek Okuluna başvuruda şartlar arasında en az 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olma ve herhangi bir hastalığın bulunmaması yer almaktadır. Ancak, kadın adaylar yalnızca Harp Okullarına başvurabileceklerdir.
 

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının biri itibariyle 27 yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak.
 

Jandarma Astsubay olmak için lisans mezunu adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları ve ön lisans mezunu adayların KPSS'den en az 60 puan almış olmaları beklenmektedir" şeklinde ifade edilebilir.