PMYO Taban Puanları 2023
Milet Akademi
Milet Akademi
 • 25 Ocak 2023
 • 5 dk. okuma süresi

Dünyada ve özellikle Türkiye' de polislik özel bir meslektir ve özel ayrıcalıkları bulunan şerefli bir meslektir. Çoğu gencin çocukluk hayali olan polislik, okulu okunması gereken bir meslektir. Bu yazıda PMYO taban puanları 2023, TYT' den 250 puan almak için kaç net gerekir, PMYO baraj puanına okul puanı eklenir mi, PMYO başvuru şartları nelerdir, PMYO mülakatları konu başlıklarından bahsedeceğiz. PMYO YKS sınavının TYT kısmıyla öğrenci alan Yükseköğretim kurumudur. 

PMYO Taban Puanları

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencileri, parasız yatılı ve resmi üniformalı olarak eğitim alırlar. Devlet tarafından iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkaklar karşılanır. PMYO eğitim-öğretim süresi 2 yıldır. Başarı ile tamamlanan eğitim-öğretim sonunda öğrencilere Polis Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Diploması verilir. YKS sınavı sonrası 26 yaşını doldurmamış adaylar PMYO' ya girebilmek için Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılmaları ve PMYO Taban puanları 2023' de en az 250 ham puan almaları gerekmektedir. PMYO Taban puanları 2023 hedeflerine ulaştıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuruları, Polis Akademisi'nin resmî web sitesinde yayınlanan alım duyurusundan sonra temmuz ve ağustos ayları arasında yapılmaktadır. 2023 yılında Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvurusunda bulunmak isteyen adayların, Ocak 1998- 1 Ekim 2005 arası doğumlu kişiler başvuru yapabilecektir.

PMYO taban puanları 2023 konusuna tekrar gelecek olursak PMYO' ya girebilmek için ilk şart YKS sınavının ilk oturumu olan TYT' den iyi not almanız gerekir. Fakat taban puanlarından söz ettiğimiz için PMYO taban puanları 2023' de okul puanınız eklenmeden 250 ham puan olması gerekmektedir.

TYT' den 250 Puan Almak İçin Kaç Net Gerekir? 

PMYO taban puanları 2023 hedeflerine ulaşabilmek için yani 250 puanı elde edebilmek için yapmanız gereken net sayıları aşağıdaki gibidir. Sözel ve sayısalı ayrı olanlar için ayrı ayrı listeledik.

Sözel tercihi olanlar için 250 puan

Türkçe

22
Sosyal Bilimler       9                     
Matematik 4
Fen Bilimleri 1

Sayısal Tercihi olanlar için 250 puan

Matematik 14                           
Fen Bilimleri 6
Türkçe  12
Sosyal Bilimler 4

Yukarıda vermiş olduğumuz şekilde yaptığınızda PMYO taban puanları 2023 için istenen puana ulaşmış oluyorsunuz.

PMYO Baraj Puanına Okul Puanı Eklenir mi?

Her sene olduğu gibi bu sene de aynı kural geçerli PMYO taban puanları 2023 için alınırken adayların üniversite puanları yazılı sınav olarak kullanılır. Adayların istenen puan türü ise TYT puanıdır. Ancak, unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı var: başvuru puanlarında okul puanının etkisi yoktur. Yani, baraj puanına erişmek için ham puanınız kullanılır, ek puanınız buna dahil edilmez.

PMYO taban puanları 2023 nedir?

PMYO Başvuru Şartları Nelerdir?

PMYO taban puanları 2023 için istenen şartı yerine getirdiniz şimdi başvuru aşamasında, PMYO' nun sizden beklediği bazı şartlar bulunmaktadır. PMYO başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
 • Sınavın yapılacağı yıl ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye geçiş sınavı olan TYT bölümünden Polis Akademisi tarafından açıklanacak taban puanı almış olma şartı vardır. Bu puan 250 -280 arasında değişmektedir.
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,”
 • Bayanlar için 162 cm. Erkekler için 167 cm. Den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
 • Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyici fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
 • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,
  Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

PMYO İçin İstenilen Belgeler 

PMYO taban puanları 2023 için istenen puan ve başvuru şartlarını yerine getirdikten sonra sizden istenen bazı belgeler şunlardır.

 • Adaylar başvuru esnasında Nüfus Cüzdanı ibraz etmek zorundadırlar. (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Numaralı olacaktır),
 • Sınav Başvuru dilekçesi – Alım açıklandığında akademinin sitesinde yayınlanacak.
 • Aday Sağlık Bilgilendirme Formu Alım açıklandığında akademinin sitesinde yayınlanacak.
 • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, (Ücretin banka şubesinden yatırılması gerekmektedir.
 • İnternet bankacılığı, EFT vb. Aracılığıyla yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.
 • Lise mezunu olanlar Lise Diploması veya Mezuniyet Çıkış Belgesinin aslı ile fotokopisini veya tasdikli örneğini getireceklerdir. Lise 4. Sınıfta öğrenim görenler ise okudukları Okul Müdürlüklerinden Başvuru
 • Dilekçesindeki Öğrenim Bilgileri bölümünü onaylatacaktır. (Yüksekokul mezunu veya Yüksekokulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, Yüksekokul Müdürlüklerinden Lise Diplomalarının tasdikli sureti istenilecektir. Ancak bu adaylar sınavda başarılı olmaları halinde eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar lise diplomalarının aslını teslim etmek zorundadırlar. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir.)
 • Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf
 • Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi
 • Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan alınan “Şehitlik veya Vazife Malullük Belgesi” aslı ve fotokopisi istenir. (Son bir yıl içerisinde alınan belgeler geçerlidir.)

Sıkça Sorulan Sorular

2022 yılı PMYO alımlarında sınav puanı olarak YKS TYT sınavından 250 ham puan almış olması şartı aranacak TYT puanında ek puan harici puan esas alınacak.

Yıllara göre PMYO öğrenci alım Taban Puanları;

YIL    /    PUAN

2017 / 260 ham puan

2018 / 260 ham puan

2019 / 250 ham puan

2020/ Alım Yapılmadı.

2021/ 250 ham puan

2022/ 250 ham puan

Görüldüğü üzere TYT sınavından 250 puan üzeri aldığınızda PMYO başvuru yapabiliyorsunuz.

Ankara (Akyurt) İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplamda 36 Yükseköğretim kurumunda eğitim vermektedir.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için Polis Meslek Yüksekokullarına alım yapılacaktır. Bu alımlarda toplam 2.500 öğrenci arasından 2.000 erkek ve 500 kadın öğrenci alınacaktır.

Polislik için başvurular sadece Boy Kilosu Endeksi (BKE) 18 ile 27 arasında olan adaylar tarafından yapılabilir. Bu şart, polislik yapmak isteyen adayların sağlıklı bir vücut kitle endeksine sahip olmalarını sağlamak amacıyla konulmuştur.

Polislik başvuruları için fiziki yeterlilik parkurunun zamanı önemlidir. Erkek adaylar için 40 saniyeden daha kısa sürede tamamlanan parkur, kadın adaylar için ise 43 saniyeden daha kısa sürede tamamlanan parkur 100 tam puan alınacaktır. Bu kriter, polis olmak isteyen adayların fiziksel olarak yeterli olduğunu garanti etmek amacıyla belirlenmiştir.

Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına başvurmak için belirli bir yaş şartı bulunmaktadır. Sınavın yapıldığı yılın Ekim ayının ilk günü itibariyle, askerliğini yapmayan erkek adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.