Sözel konuları
Milet Akademi
Milet Akademi
 • 11 Kasım 2022
 • 3 dk. okuma süresi

Sınava Sözel dalından hazırlanan adaylar hangi derslere çalışmalı? Sözel konuları nelerdir? Kaç sorudan oluşur? vb. sorularınızın yanıtlarını bu yazımızda bulabilirisiniz.

Sözel dalından hazırlanan adaylar Edebiyat-Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testlerinden sorumludur. Edebiyat-Sosyal Bilimler 1 testi içerisinde Edebiyat, Tarih, Coğrafya bulunmaktadır. Sosyal Bilimler 2 testi içendeyse Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü bulunmaktadır. Her iki test içinde de aynı derslerin bulunduğu dikkatinizi çekmiştir. Her ne kadar farklı testler içinde de bulunsalar da konuları aynıdır. Yani Sözel konuları için çalışma yaparken farklı şeylere çalışmanıza gerek kalmayacak. Çok uzatmadan Sözel konuları tablolarımızı incelemeye başlayalım. İlk olarak Edebiyat ile başlıyoruz.

Sözel Konuları (Edebiyat)

ANLAM BİLGİSİ
DİL BİLGİSİ
GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT
METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI
ŞİİR BİLGİSİ 
EDEBİ SANATLAR
TÜRK EDEBİYATI DÖNEMLERİ
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI VE GEÇİŞ DÖNEMİ 
HALK EDEBİYATI 
DİVAN EDEBİYATI
TANZİMAT EDEBİYATI
SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI
FECR-İ ATİ EDEBİYATI
MİLLİ EDEBİYAT
CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATI
EDEBİYAT AKIMLARI 
DÜNYA EDEBİYATI

Edebiyat dersinden Sosyal Bilimler 1 testinde 24 soru sorulmaktadır. Sözel konuları içerisinden çıkacak soruların neredeyse üçte biri diyebiliriz Bu yüzde Edebiyat önemi yüksek olan bir derstir. İkinci sırada Tarih dersi var.

Sözel Konuları (Tarih)

TARİH VE ZAMAN
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
ORTA  ÇAĞ'DA DÜNYA
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULU VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYE'Sİ
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI
ULUSLARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ ( 1774 - 1914)
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET - TOPLUM İLİŞKİLERİ
SERMAYE VE EMEK
XIX. VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT
XX. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
MİLLİ MÜCADELE
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
XXI. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

Yukarıda da söylediğimiz gibi Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testi içindeki Tarih dersinin konuları aynıdır. Bu iki testte toplamda 21 soru bulunmaktadır. Bir sonraki Sözel konuları içindeki dersimiz Coğrafya.

Sözel Konuları (Coğrafya)

EKOSİSTEM

 • Biyoçeşitlilik
 • Biyomlar
 • Ekosistemin Unsurları
 • Enerji Akışı ve Madde Döngüsü
 • Ekstrem Doğa Olayları
 • Küresel İklim Değişimi 
NÜFUS POLİTİKALARI
TÜRKİYE'DE NÜFUS VE YERLEŞME
EKONOMİK FAALİYETLER VE DOĞAL KAYNAKLAR
GÖÇ VE ŞEHİRLEŞME

TÜRKİYE EKONOMİSİ

 • Türkiye’nin Ekonomi Politikaları
 • Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dağılımı
 • Türkiye’de Tarım
 • Türkiye’de Hayvancılık
 • Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları
 • Türkiye’de Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım
 • Türkiye’de Ticaret ve Turizm
GEÇMİŞTEN GELECEĞE ŞEHİR VE EKONOMİ
TÜRKİYE'NİN İŞLEVSEL BÖLGELERİ VE KALKINMA PROJELERİ
HİZMET SEKTÖRÜNÜN EKONOMİDEKİ YERİ
KÜRESEL TİCARET

BÖLGELER VE ÜLKELER

 • İlk Uygarlıklar
 • Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
 • Sanayileşme Süreci: Almanya
 • Tarım ve Ekonomi İlişkisi Fransa – Somali
 • Ülkeler Arası Etkileşim
 • Jeopolitik Konum
 • Çatışma Bölgeleri
 • Küresel ve Bölgesel Örgütler

ÇEVRE VE TOPLUM

 • Çevre Sorunları ve Türleri
 • Madenler ve Enerji Kaynaklarının Çevreye Etkisi
 • Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
 • Ekolojik Ayak İzi
 • Doğal Çevrenin Sınırlılığı
 • Çevre Politikaları
 • Çevresel Örgütler
 • Çevre Anlaşmaları
 • Doğal Afetler

Coğrafya da aynı Tarih dersi gibi her iki test içinde de bulunan bir derstir ve toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Bu iki dersi düzenli ve sistemli çalıştığınız takdirde sınavınızın neredeyse yarısını halletmiş olacaksınız. Bu da sizin avantajınıza olacaktır. Sözel konuları tablolarımıza Felsefe ile devam ediyoruz.

Sözel Konuları (Felsefe)

FELSEFE KONULARI

 • Felsefenin Konusu
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • İlk Çağ Felsefesi
 • MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
 • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
 • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
 • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
 • 20. Yüzyıl Felsefesi

MANTIK KONULARI

 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Sembolik Mantık

PSİKOLOJİ KONULARI

 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme Bellek Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri

SOSYOLOJİ KONULARI

 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Toplum ve Kültür
 • Toplumsal Kurumlar

Yukarıda gördüğünüz tablodan sınavda karşınıza 12 soru çıkacak. Felsefe çok fazla kavram içerdiği için kavramlara dikkat etmelisiniz. Sözel konuları tablolarımızın son dersi Din Kültürü.

Sözel Konuları (Din Kültürü)

DÜNYA VE AHİRET
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR
KUR'AN'DAN MESAJLAR
İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIK 
İSLAM VE BİLİM
ANADOLU'DA İSLAM
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
GÜNCEL DİNİ MESELELER
HİNT VE ÇİN DİNLERİ

Din Kültürü tablomuzdan Sosyal Bilimler 2 testi içinde 6 soru bulunmaktadır. 

Sözel konuları hakkındaki tablolarımız bu kadardı. Diğer dalların konularını öğrenmek için aşağıdaki butonlara tıklayabilirsiniz. Daha fazlası için sitemize göz atabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.
 

Sıkça Sorulan Sorular

Sözel konuları içerisinden hazırlanan Sözel sınavında adaylar Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü derslerinden sorumludur. Bu dersler Edebiyat-Sosyal Bilimler 1 ve Sosyal Bilimler 2 testleri içinde bulunmaktadır. Tarih ve Coğrafya dersinin soruları iki testte de bulunmaktadır. Fakat konuları birbiriyle aynıdır.

Yukarıda gördüğünüz Sözel konuları tablolarımızın içindeki konulardan 80 soru çıkmaktadır. 40 tanesi Sosyal Bilimler 1 testi içinde 40 tanesi de Sosyal Bilimler 2 testi içinde bulunmaktadır. Edebiyattan 24 soru, Tarihten toplamda 21 soru, Coğrafyadan toplamda 17 soru, Felsefeden 11 soru, Din Kültüründe de 6 soru çıkmaktadır.