TYT konuları 2024
Milet Akademi
Milet Akademi
 • 01 Eylül 2023
 • 5 dk. okuma süresi

TYT liseden üniversiteye geçmek isteyen her kişinin girmek zorunda olduğu bir sınavdır. Şimdiki yazımızda TYT sınavı hakkında bilgiler vereceğiz. TYT konuları 2024 neler? Bunlara göz atacağız ardından da birkaç öneride bulunacağız. 

TYT (Temel Yeterlilik Testi), her yıl iki oturumda yapılan YKS sınavının ilk oturumudur. 120 sorudan oluşan sınav için 165 dakika verilir adaylara. TYT konuları 2024 oluşturan dersler sırasıyla şunlardır: Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen. Yukarıda da söylediğimiz gibi liseden sonra üniversiteye gitme hedefiniz varsa bu dersler ve TYT konuları 2024 hakkında bilgi sahibi olmalısınız. TYT konuları 2024 incelemeye Türkçe ile başlıyoruz.

TYT Konuları 2024 (Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM
SÖZ YORUMU 
DEYİM VE ATASÖZÜ 
CÜMLEDE ANLAM
PARAGRAF
 • Paragrafta Anlatım Teknikleri
 • Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları 
 • Paragrafta Yapı 
 • Paragrafta Konu - Ana Düşünce
 • Paragrafta Yardımcı Düşünce
SES BİLGİSİ 
YAZIM KURALLARI
NOKTALAMA İŞARETLERİ
SÖZCÜKTE YAPI/EKLER
SÖZCÜK TÜRLERİ
 • İsimler
 • Zamirler 
 • Sıfatlar
 • Zarfler 
 • Edat - Bağlaç - Ünlem  
FİLLER
 • Fiilde Anlam ( Kip - Kişi - Yapı )
 • Ek Fiil 
 • Fiilimsi 
 • Fiilde Çatı 
SÖZCÜK GRUPLARI 
CÜMLENİN ÖGELERİ 
CÜMLE TÜRLERİ 
ANLATIM BOZUKLUĞU 

TYT konuları 2024 incelememizin ilk dersinde Türkçeyi inceledik. Sınavda 40 soru ile adayları karşılamaktadır ve eleyici bir derstir. İncelememize Matematik ile devam ediyoruz.

TYT Konuları 2024 (Matematik)

TEMEL KAVRAMLAR
SAYI BASAMAKLARI
BÖLME VE BÖLÜNEBİLME
EBOB - EKOK 
RASYONEL SAYILAR
BASİT EŞİTSİZLİKLER
MUTLAK DEĞER 
ÜSLÜ SAYILAR
KÖKLÜ SAYILAR
ÇARPANLARA AYIRMA
ORAN ORANTI
DENKLEM ÇÖZME
PROBLEMLER
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Hareket - Hız Problemleri
 • İşçi Emek Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Kar Zarar Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Rutin Olmayan Problemler 
KÜMELER - KARTEZYEN ÇARPIM
MANTIK
FONKSİYONLAR
POLİNOMLAR
II. DERECEDEN DENKLEMLER
PERMÜTASYON - KOMBİNASYON
OLASILIK 
VERİ VE İSTATİSTİK 

TYT konuları 2024 içerisinde en demirbaş derslerden biri diyebileceğimiz ders Matematiktir. Sınavda Matematikten 40 soru sorulmaktadır. Bunların 8-10 tanesi Geometri dersinden çıkmaktadır. O halde tablolarımıza Geometri dersiyle devam edelim. 

TYT Konuları 2024 (Geometri)

TEMEL KAVRAMLAR
DOĞRUDA AÇILAR
ÜÇGENDE AÇILAR
ÖZEL ÜÇGENLER
 • Dik Üçgen
 • İkizkenar Üçgen
 • Eşkenar Üçgen
AÇIORTAY
KENARORTAY
EŞLİK VE BENZERLİK
ÜÇGENDE ALAN
ÜÇGENDE BENZERLİK
AÇI-KENAR BAĞINTILARI
ÇOKGENLER
ÖZEL DÖRTGENLER
 • Dörtgenler
 • Deltoid
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • Yamuk
ÇEMBER VE DAİRE
 • Çemberde Açı
 • Çemberde Uzunluk
 • Dairede ve Çevrede Alan
ANALİTİK GEOMETRİ
 • Noktanın Analitiği
 • Doğrunun Analitiği
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Analitik Geometri
KATI CİSİMLER
 • Prizmalar
 • Küp
 • Silindir
 • Piramit
 • Koni
 • Küre
ÇEMBERİN ANALİTİĞİ

Geometri sınavda Matematik dersinin bir tamamlayıcısıdır. Eğer bir hedefiniz varsa atlamamanız gereken bir derstir Geometri. TYT konuları 2024 tablolarımıza Sosyal Bilimler testi ile devam ediyoruz. Sosyal Bilimler testi içinde Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü dersleri bulunmaktadır. İlk olarak Tarih dersi ile başlayalım. 

TYT Konuları 2024 (Tarih)

Tarih ve Zaman
İnsanlığın İlk Dönemleri
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
İslam Medeniyetinin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
Orta Çağ’da Dünya
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye'si
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Dünya Gücü Osmanlı
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Sermaye ve Emek
XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Milli Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

Yukarıda gördüğünüz Tarih konuları içerisinden 5 soru çıkıyor sınavda bilgi ve yorumlama gücünüzle beşte beş yapmanız çok olası bir durum. TYT konuları 2024 tablolarımızda sırada Coğrafya var. 

TYT Konuları 2024 (Coğrafya)

Doğa ve İnsan
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
Coğrafi Konum
Harita Bilgisi
İklim Bilgisi
Dünya’nın Tektonik Oluşumu
Jeolojik Zamanlar
İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
Kayaçlar
Türkiye’nin Yer Şekilleri
Su – Toprak ve Bitkiler
Nüfus
Türkiye’de Nüfus
Göç
Ekonomik Faaliyetler
Bölgeler
Uluslararası Ulaşım Hatları
Çevre ve Toplum
Doğal Afetler

Coğrafya da aynı şekilde beş sorudan oluşmaktadır. Beş sorunun bazıları bilgi bazıları yorum bazıları ise hem bilgi hem yorum yapmanızı istemektedir. Sosyal Bilimler testinin derslerini incelemeye Felsefe ile devam ediyoruz.

TYT Konuları 2024 (Felsefe)

Felsefenin Konusu
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
Din Felsefesi
Siyaset Felsefesi
Bilim Felsefesi
İlk Çağ Felsefesi
2. Yüzyıl ve 15. Yüzyıl Felsefeleri
15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefeleri
18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Felsefeleri
20. Yüzyıl Felsefesi

TYT konuları 2024 tablolarımızda yukarıda gördüğünüz Felsefe tablosundaki konulardan beş soru çıkmaktadır. Felsefe dersi çok fazla kavram içerdiği için ilk başta size zor gelebilir. Bu zor gelmesine aldırmayıp çalışmalarınızı yapmalısınız. Ardından belli periyotlarda tekrar ederek kolaylıkla üstesinden gelebilirsiniz. Sosyal Bilimler testini Din Kültürü dersi ile bitiriyoruz. 

TYT Konuları 2024 (Din Kültürü)

Bilgi ve İnanç
Din ve İslam
İslam ve İbadet
Gençlik ve Değerler
İslam Medeniyeti ve Özellikleri
Allah İnancı ve İnsan
Allah’ın Varlığı ve Birliği
Allah’ın İsim ve Sıfatları
Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri
İnsanın Allah İle İrtibatı
Kur’an-ı Kerim’de Gençler
Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
Hz. Muhammed ve Gençler
Bazı Genç Sahabeler
Din ve Aile
Din, Kültür ve Sanat
Din ve Çevre
Din ve Sosyal Değişim
Din ve Ekonomi
Din ve Sosyal Adalet
İslam Ahlakı
Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri
Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar
İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

Din Kültürü konuları da bu şekildeydi. Sırada TYT' deki son testin yani Fen Bilimleri testinin konuları var. Fen Bilimleri testi içinde Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri bulunmaktadır. O halde TYT konuları 2024 tablolarımıza Fizik ile devam edelim. 

TYT Konuları 2024 (Fizik)

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
MADDE VE ÖZELLİKLERİ
HAREKET VE KUVVET
İŞ, GÜÇ VE  ENERJİ I
ISI, SICAKLIK VE GENLEŞME
HAREKET VE KUVVET
DİNAMİK
İŞ, GÜÇ VE ENERJİ
ELEKTROSTATİK
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
BASINÇ
KALDIRMA KUVVETİ
DALGALAR
OPTİK

TYT' de Fizik dersinden yedi soru gelmektedir. Fizik her ne kadar sayısal bir ders olsa da ÖSYM son yıllarda sizin bilgilerinizi yorumla harmanlamanızı istemektedir. Bu yüzden sadece sayısal soru çözmek yerine yeni nesil sorulara da göz atmalısınız. Şimdi Fen Bilimleri testinin ikinci dersi olan Kimyayı inceleyelim. 

TYT Konuları 2024 (Kimya)

Kimya Bilimi
Atomun Yapısı
Periyodik Sistem
Maddenin Halleri
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Kimyasal Hesaplamalar
Kimyanın Temel Kanunları
Asit, Baz ve Tuz
Karışımlar
Endüstride ve Canlılarda Enerji
Kimya Her Yerde

TYT konuları 2024 tablolarımızda Kimya konuları da bu şekildedir. Kimyadan sınavda Fizik gibi yedi soru çıkmaktadır. Kimya sayısal bir ders olsa da TYT' deki konuları biraz daha sözel konulardır. Bu yüzden çok zorlanmadan fulleyebilirsiniz. TYT konuları 2024 son tablosu Biyolojiye geçelim. 

TYT Konuları 2024 (Biyoloji)

Canlıların Ortak Özellikleri
Canlıların Temel Bileşenleri
Hücre ve Organelleri
Hücre Zarından Madde Geçişi
Canlıların Sınıflandırılması
Mitoz ve Eşeysiz Üreme
Mayoz ve Eşeyli Üreme
Kalıtım
Ekosistem Ekolojisi
Güncel Çevre Sorunları

Biyolojiden sınavda altı soru sorulmaktadır. Konuların çoğunluğu bilgiye dayalı olduğu için mantığınıza oturtmalısınız. Sadece ezber yaparak çalışmak çok risklidir. Bu yüzden ezbere başvurmamalısınız. 

TYT konuları 2024 içindeki tüm dersler ve bu derslerin konularını inceledik. Tüm bu konuları düzenli bir şekilde çalışıp ardından sorular ve denemeler çözerseniz TYT' de istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz. Ayrıca TYT zamana karşı yarışmanızı istediği için kendinizi denemelerde süreler tutarak sınamalısınız. TYT konuları 2024 çalıştıktan sonra denemelerde yanlış yaptığınız soruların üstüne giderek kusursuzluğa yaklaşabilirsiniz. TYT konuları 2024 hakkındaki yazımız bu kadardı. Diğer merak ettikleriniz için sitemizde gezinebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar.

Milet Akademi tarafından hazırlanan tamamen ücretsiz olarak öğrencilerin kullanımına sunulan özet PDF'lerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirisiniz.

TYT Türkçe Özet PDF

TYT Tarih Özet PDF

TYT Coğrafya Özet PDF

TYT Felsefe Özet PDF

TYT Din Özet PDF

TYT Fizik Özet PDF

TYT Kimya Özet PDF

TYT Bİyoloji Özet PDF

özet

TYT'YE NASIL ÇALIŞILMASI GEREKTİĞİNİ ÖĞRENMEK İSTEYENLERE İLAÇ GİBİ VİDEO!!!

 
TYT Konuları 2024

Sıkça Sorulan Sorular

2024 TYT'de sırasıyla şu dersler vardır: Türkçe, Matematik, Tarih,Coğrafya,Din, Felsefe,Fizik, Kimya, Biyoloji. Bu derslerden 120 soru çıkmaktadır.

TYT Konuları 2024, yazın çalışmayan başlayan bir öğrenci sıkı bir çalışmayla birkaç ayda bitirebilir fakat konuların bitmiş olması yüksek netler yapacağınız anlamına gelmez. Konuları bitirdikten sonra düzenli olarak deneme çözüp netlerinizi arttırmaya çalışmalsınız.