Sosyal
Milet Akademi
Milet Akademi
  • 28 Ağustos 2023
  • 3 dk. okuma süresi

TYT'de çıkan derslerin konularını ve geçtiğimiz yıllarda bu konulardan kaç soru çıktığını incelediğimiz blog serimizin sıradaki konuğu TYT Sosyal. TYT Sosyal konuları ve TYT Sosyal soru dağılımı incelediğimiz bloğumuza hoşgeldiniz.

TYT Sosyal konuları , TYT Fen ile birlikte 20'şer sorudan oluşmaktadır. Ayrıca TYT'deki testlerin içinde en fazla derse sahip olan testtir. 20 soru sırasıyla Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Çok derse sahip olması, çok fazla çalışılacak konu olması sizin gözünüzü korkutmamalı. Aksine bu durumu avantajınıza çevirebilirsiniz. "Nasıl?" diye soracak olursanız. Çok konu, gelecek soruların biraz daha yüzeysel olması demek olabilir. Siz yeteri kadar deneme çözüp analiz yaparsanız netleriniz yüksek olması kaçınılmaz bir durum olacaktır. Şimdi tabloları incelemeye başlayabiliriz.

TYT Sosyal konuları içeriğini TYT Tarih konuları ve TYT Tarih soru dağılımları ile başlayalım. 

TYT Tarih Konuları 2024

TARİH VE ZAMAN
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULU VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI DEVLETİ
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE SİYASETİ ( 1774 - 1914 )
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET - İLİŞKİLERİ
SERMAYE VE EMEK
XIX. VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNLÜK HAYAT
XX. YÜZYILLARI BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
MİLLİ MÜCADELE
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI

TYT Tarih Soru Dağılımı

YILLAR / KONULAR 2022 2021 2020 2019 2018
Tarih ve Zaman - - - - -
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 1 1 1 1 1
İslam Medeniyetinin Doğuşu - - - - -
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 1 1 1
Beylikten Devlete Osmanlı 1 - - 1 1
Dünya Gücü Osmanlı - - - - -
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - - - - -
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) - 1 1 - 1
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya - - 1 - 1
Milli Mücadele 1 1 1 1 -
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 1 1 - 1 -
SORU SAYISI 5 5 5 5 5

TYT Sosyal konuları ikinci sırasında yer alan TYT Coğrafya konuları  ve TYT Coğrafya soru dağılımlarını inceliyoruz.

TYT Coğrafya Konuları 2024

DOĞA VE İNSAN
DÜNYA'NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
COĞRAFİ KONUM
HARİTA BİLGİSİ
ATMOSFER VE SICAKLIK
İKLİMLER
BASINÇ VE RÜZGARLAR
NEM, YAĞIŞ VE BUHARLAŞMA 
İÇ KUVVETLER/ DIŞ KUVVETLER
SU - TOPRAK VE BİTKİLER
NÜFUS 
GÖÇ
YERLEŞME
TÜRKİYE'NİN YER ŞEKİLLERİ
EKONOMİK FAALİYETLER
BÖLGELER
ULUSLARARASI ULAŞIM HATLARI
ÇEVRE VE TOPLUM 
DOĞAL AFETLER

TYT Coğrafya Soru Dağılımı

YILLAR / KONULAR 2022 2021 2020 2019 2018
Doğa ve İnsan  - - - 1 1
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri - 1 - - -
Coğrafi Konum - - - - -
Harita Bilgisi 1 - 1 - 1
Atmosfer ve Sıcaklık - - 1 - -
İklim Bilgisi 1 1 - 1 1
İç ve Dış Kuvvetler 1 1 1 - -
Nüfus ve Yerleşme - 1 1 2 1
Türkiye’nin Yer Şekilleri - - - - -
Ekonomik Faaliyetler 1 - - - -
Bölgeler - 1 1 - -
Uluslararası Ulaşım Hatları - - - - -
Doğal Afetler 1 - - 1 1
SORU SAYISI 5 5 5 5 5

TYT Sosyal konuları üçüncü sırasında yer alan TYT Felsefe konuları ve TYT Felsefe soru dağılımlarını inceliyoruz.

TYT Felsefe Konuları 2024

FELSEFE'NİN KONUSU
BİLGİ FELSEFESİ 
VARLK FELSEFESİ
AHLAK FELSEFESİ 
SANAT FELSEFESİ 
DİN FELSEFESİ 
SİYASET FELSEFESİ 
BİLİM FELSEFESİ 
İLK ÇAĞ FELSEFESİ 
2. YÜZYIL VE 15. YÜZYIL FELSEFESİ 
15. YÜZYIL VE 17. YÜZYIL FELSEFESİ 
18. YÜZYIL VE 19.YÜZYIL FELSEFESİ 
20. YÜZYIL FELSEFESİ 

TYT Felsefe Soru Dağılımı

YILLAR / KONULAR 2022 2021 2020 2019 2018
Felsefenin Alanı 1 2 - 1 -
Bilgi Felsefesi 2 - 1 1 2
Bilim Felsefesi - - - 1 -
Varlık Felsefesi 1 1 1 - 1
Ahlak Felsefesi 1 - 2 1 1
Siyaset Felsefesi - 1 - 1 -
Din Felsefesi - - 1 - 1
Sanat Felsefesi - 1 - - -
SORU SAYISI 5 5 5 5 5

TYT Sosyal konuları dördüncü ve son konusu olan TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları ve TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru dağılımlarını inceliyoruz.

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 2024

BİLGİ VE İNANÇ 
DİN VE İSLAM
İSLAM VE İBADET
AHLAK VE DEĞERLER
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ
HZ. MUHAMMED (S.A.V)
VAHİY VE AKIL
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR, MEZHEPLER
DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET
İSLAM VE BİLİM, ESTETİK, BARIŞ
YAŞAYAN DİNLER

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Dağılımı

YILLAR / KONULAR 2022 2021 2020 2019 2018
Bilgi ve İnanç 1 1 1 2 1
Din ve İslam 1 - - - -
İslam ve İbadet 1 1 - 1 1
Ahlak ve Değerler - 1 1 1 1
Allah İnsan İlişkisi 1 - - - -
Hz. Muhammed (S.A.V) - - 1 1 1
Vahiy ve Akıl - 1 2 - 1
İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler - - - - -
Din, Kültür ve Medeniyet 1 1 - - -
SORU SAYISI 5 5 5 5 5

Yukarıda da söylediğimiz gibi 20 sorudan oluşan TYT Sosyal konuları birçok konuya sahip olsa da TYT Sosyal konuları gözünüzü korkutmasın. Denemeler çöze çöze çıkan sorulara göz aşinalığınız olacaktır. Yapamadığınız soruların konularını inceleyerek Sosyal Testinde güzel netler yapabilirsiniz. Ayrıca Sosyal testinin konuları bire bir dünyada yaşadığımız ve gözümüzle görebildiğimiz konular olduğu için aklınızda yer etmesi daha kolay olacaktır.

Diğer derslerin konularını ve soru dağılımlarını incelediğimiz bloglarımıza sitemizden ulaşabilirsiniz.

TYT Sosyal'i fulleyip rakiplerinizin önüne geçmek istiyorsanız aşağıdaki linkler tam size göre.

TYT Sosyal Özet PDF

TYT Sosyal Nasıl Fullenir?

pdf
TYT Sosyal Konuları 2024 ve TYT Sosyal Soru Dağılımı

Sıkça Sorulan Sorular

Sosyal Bilimler Testi ( Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 ) olarak 20 sorudan oluşuyor.

Konu bitirme durumun ne olursa olsun, haftalık düzenli TYT genel denemesi çözmelisiniz. TYT çalışmalarında yeniysen haftalık 1 deneme ile başlayabilirsin. Konular ilerledikçe deneme sayısı arttırılmalı Çünkü TYT netlerini arttırmanın en iyi yolu, deneme analizi yapmaktır.

TYT Sosyal Bilimler nedir sorusunun cevabı; adayların Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanlarında genel durumu görebilme, yorumlama ve bu alanların temel ilkelerini bilme becerisi test edilir.

TYT Sosyal Bilimlerde testinde toplamda 25 soru bulunmaktadır. Fakat Din Kültüründen muaf olan öğrencilerin 5 soruyu çözmesine gerek yoktur. Böylece 20 sorudan sorumlulardır.