Öğrenci devamsızlıkları
Milet Akademi
Milet Akademi
  • 02 Şubat 2023
  • 4 dk. okuma süresi

Öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları tüm okul hayatı boyunca en çok konuşulan ve tartışılan konulardan biridir. Nerdeyse hepimizin bir defa okula gitmediğimiz, okulu ektiğimiz veya okuldan kaçtığımız olmuştur. Öğrenci devamsızlıkları her öğrenci için başlıca konulardan biridir. Öğrenci devamsızlıkları kaç gün, devamsızlık hakkı ne kadar gibi sorular öğrenci olmasak bile mutlaka karşımıza çıkmaktadır. Bu sorulara açıklık getirmek için bu blog sizin için hazırlandı. Sonuna kadar okuyup devamsızlık hakkında her soru işaretinizi giderebilirsiniz. Bu başlık altında şu konulara değineceğiz;

  1. Öğrenci Devamsızlıkları Hakkında
  2. Devamsızlık Nedir
  3. Devamsızlık Hakları
  4. Devamsızlık Yönetmeliği
  5. Devamsızlık Hakkı Kaç Gün

Gibi konulara bu başlıkta yer vereceğiz. Öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bu başlığı sonuna kadar okumalısınız.

Öğrenci Devamsızlıkları Hakkında

Okullarda öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları öğrencilerin belirli bir süre okula gelmemeleri durumunda kullanabilecekleri bir sistemdir. Okullarda öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları genellikle okul yılı boyunca belirli bir miktar gün sınırlandırılır ve öğrenciler bu haklarını kullanmak için okula gelmeme nedenlerini belirtmelidir. Okula gelmemek öğrencilerin okul derslerinden ve aktivitelerinden uzak kalmasına neden olur ve bu da öğrencilerin eğitimlerinde gerilemeye sebep olabilir. Ayrıca, devamsızlık haklarının abartılı kullanımı okul yönetimi tarafından dikkatle izlenir ve sürekli devamsızlık durumunda öğrenciye uygun eğitimsel tedbirler uygulanabilir. Bu nedenle, öğrenciler devamsızlık haklarını mümkün olduğunca az kullanmalı ve okula gelmeme durumlarında nedenlerini mümkün olduğunca erken okul yönetimine bildirmelidir.

Devamsızlık Nedir?

Devamsızlık, bir eğitim kurumunda okuyan bir öğrencinin belirli bir ders veya derslerde yeterli şekilde bulunmamak durumudur. Devamsızlık, öğrencinin ders konularını tam olarak kavramasını ve dersi başarıyla tamamlamasını zorlaştırabilir. Bu nedenle, devamsızlık hakkı, öğrencilere okulda bulunma ve eğitim alma hakkıdır. , okulun belirlediği kurallara göre değişebilir. Bazı okullar belirli bir sınırın üzerinde devamsızlık müsaade etmezken, diğer okullar derslerin belirli bir miktarını kaçırmanıza izin verebilir. Okullarda öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları, öğrencinin eğitiminin kalitesini etkileyebileceği için okullar, devamsızlığı önlemek için çeşitli yollar kullanabilir. Örneğin, okullar Okullarda öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık haklarını kullanmış öğrencilere uyarılar gönderebilir veya ders içeriğini tekrar etme imkânı sunabilir. Ayrıca, okullar devamsızlık yapmış öğrencilere ekstra görevler veya projeler vermeyi de içerebilir. Devamsızlık, öğrencilerin eğitim haklarını koruyacak ve okulun amaçlarına uygun bir eğitim ortamı sağlamaya çalışacak okul yönetimi tarafından dikkatle takip edilmelidir. Bu nedenle, öğrenciler Öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları konusunda okul yönetimine danışabilir ve okullar tarafından belirlenen devamsızlık kurallarına uymaya çalışabilirler.

Devamsızlık Hakları

Öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre, 10 gün ve üzerinde özürsüz veya 20 gün ve üzerinde özürlü devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarına kalır. Öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları gereğince geç kalmalar da devamsızlık olarak sayılır. Öğrencinin okula gelmeyen günleri için okul idaresine özür belgesi (rapor, izin dilekçesi vs.) 5 iş günü içinde teslim edilmelidir. 5 iş günü içinde teslim edilmeyen belgeler dikkate alınmaz. 5 gün ve üzerinde özürsüz devamsızlık yapan öğrenciler herhangi bir belge alamayacaktır.

Devamsızlık Yönetmeliği

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MADDE 35: Geç gelme  

 - Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Ancak her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.

MADDE 36: Devam-devamsızlık ve ilişik kesme 

-Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

-Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır 

-Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir ve e-Okul sistemine işlenir.

MADDE 160: Teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme 

  Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten

Aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi

Ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları genellikle öğrencilerin en fazla 20-25 gün devamsız kalması kabul edilir ve bu sürenin aşılması durumunda öğrencinin sınıftan atılma riski bulunabilir. Detaylandıracak olursak öğrencilerin geç kalma durumlarında izin kâğıdı alarak yok yazılmalarını engellemeleri yine bir hak olarak görülmüştür fakat izin kâğıdı getirirlerse devamsızlık işlemeye başlar. Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. 5 gün ve üzerinde özürsüz devamsızlık yapan öğrenciler herhangi bir belge alamayacaktır. Gibi maddeler Öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları belgesinde yer almaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları genellikle öğrencilerin en fazla 20-25 gün devamsız kalması kabul edilir ve bu sürenin aşılması durumunda öğrencinin sınıftan atılma riski bulunabilir. Detaylandıracak olursak öğrencilerin geç kalma durumlarında izin kâğıdı alarak yok yazılmalarını engellemeleri yine bir hak olarak görülmüştür fakat izin kâğıdı getirirlerse devamsızlık işlemeye başlar. Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır.

Milli Eğitim Bakanı yapılan bir görüşmede 12. Sınıf öğrencilerimiz korkmasın, 12. Sınıfları devamsızlıktan bırakmayacağız ifadelerine yer vermişti. Fakat yine de devamsızlık hakkınızı önemli ve acil durumlarda kullanmanızı tavsiye ederiz.

Okullarda devamsızlık hakları yarım dönem için değil tam dönem için belirlenmiştir bu yüzden devamsızlık 30 günü bulduğu halde sınıfta kalırsınız.

Öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları genellikle öğrencilerin en fazla 20-25 gün devamsız kalması kabul edilir ve bu sürenin aşılması durumunda öğrencinin sınıftan atılma riski bulunabilir. Detaylandıracak olursak öğrencilerin geç kalma durumlarında izin kâğıdı alarak yok yazılmalarını engellemeleri yine bir hak olarak görülmüştür fakat izin kâğıdı getirirlerse devamsızlık işlemeye başlar. Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. 5 gün ve üzerinde özürsüz devamsızlık yapan öğrenciler herhangi bir belge alamayacaktır.

Öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları genellikle öğrencilerin en fazla 20-25 gün devamsız kalması kabul edilir ve bu sürenin aşılması durumunda öğrencinin sınıftan atılma riski bulunabilir. Detaylandıracak olursak öğrencilerin geç kalma durumlarında izin kâğıdı alarak yok yazılmalarını engellemeleri yine bir hak olarak görülmüştür fakat izin kâğıdı getirirlerse devamsızlık işlemeye başlar. 

Devamsızlık süresi 30 günü aşan öğrenciler her ne olursa olsun dersleri çok iyi olsa bile devamsızlıktan kalırlar. 

Öğrenci devamsızlıkları ve devamsızlık hakları genellikle öğrencilerin en fazla 20-25 gün devamsız kalması kabul edilir ve bu sürenin aşılması durumunda öğrencinin sınıftan atılma riski bulunabilir.